Business

കരുനാഗപ്പള്ളിയിൽ വീട് വിൽപ്പനയ്ക്ക്

24 February 2023 , 10:18 AM

 

കൊല്ലം കരുനാഗപ്പള്ളി കല്ലേലിഭാഗം മരാരിത്തോട്ടത്ത് 8 സെന്റിൽ 3 ബെഡ് റൂമോട് കൂടിയ വീട് വിൽക്കാനുണ്ട് .ഫോൺ:  9633563685    

9895393685